x

Holíčsky Pivovar Wywar

Obchodné podmienky e-shopu wywar.zavolatobsluhu.sk pre donášku jedál, prevádzkované OIL JPM, s.r.o.

Prevádzkovateľ
OIL JPM, s.r.o. Hodonínska cesta, 90851 HolíčIČO31644945Sídlo

1. Objednávka

Pre objednanie tovaru je nutné byť zaregistrovaný a prihlásený v online shope. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť telefonickým kontaktovaním prevádzky, alebo osobne ju stornovať priamo na prevádzke.

Vzhľadom na dostupnosť alkoholických výrobkov na eshope je vstup na eshop povolený len osobám starším 18rokov. Kupujúci pri vstupe na eshop odsúhlasuje, že má vek najmenej 18rokov. Predaj alkoholu je možný  len osobám starším ako 18 rokov. 

Platbu je možné zrealizovať:

Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky, prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou uvedenými na tejto webstránke. Pri platbe platobnou kartou je nutné tento spôsob úhrady hlásiť vopred už pri objednaní tovaru výberom spôsobu platby.  Online platobnou bránou.

2.Dodacie a platobné podmienky

Dodania kuriérskou službou - cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy pri vytáraní objednávky a v súhrne objednávky.Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke, teda pri osobnom odbere sa cena za dovoz neúčtuje.

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej ceneAdekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.Vystaviť a priložiť daňový doklad - podkladničný blok

Kupujúci sa zaväzuje:

Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

Kupujúci, ktorý objednáva alkoholické nápoje je povinný pri prevzatí na požiadanie kuriéra preukázať svoj vek.

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované telefonicky denne v čase otvorenej prevádzky a na telefónnom čísle +421346682400, alebo osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby.

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Storno podmienky pre jedlo

po uzavretí obejdnávky online alebo telefonicky je možné objednávku na jedlo, ktoré je pripravované čerstvé, na želanie zákazníka, vzhľadom na charakter tovaru je možné stornovať len pokým sa začne pripravovač čo je približne do 15minút.

Vrátenie tovaru - trvanlivý tovar v spotrebiteľskom balení/alkohol, suveníry a pod./ 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. 

Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 14 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa.  Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar v zákonom stanovenej lehote. 

Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov, 

Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený

Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

Spôsob vrátenia tovaru

osobne na prevádzke alebo prostredníctvom kuriéra po dohode

Podmienky Vrátenia peňazí

Pri uznanej reklamácii musí byť zachovaných 75% objemu jedla

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 14 dní dobropisom na účet platiteľa

Riešenie sporov

Prípadné spory rieši formou alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

Čakajte prosím...